Menu

Verhuurvoorwaarden HMI Italiaanse motoren.

De huurder/bestuurder.
De huurder/bestuurder dient zich dubbel te legitimeren en in het bezit  te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs A.

Alleen degene die de huurovereenkomst is aangegaan mag de huurmotor besturen.

Voor het huren van een motorfiets boven de 90PK geldt dat de huurder/bestuurder minimaal 2 jaar het rijbewijs voor deze categorie in het bezit moet hebben, daar bij moet de leeftijd van de bestuurder boven de 25 jaar zijn.

Bekeuringen zijn voor rekening van de huurder/bestuurder.

Bij gebruik in het buitenland dient de huurder hiervoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen van HMI en in het bezit te zijn van een internationale reis- en krediet brief.

Waarborgsom.
De borg bedraagt 400 euro per motor en dient bij afhalen contant of per pin te worden voldaan. Het is niet mogelijk met een creditcard te betalen.

Verzekering.
De motoren zijn WA-casco verzekerd in geheel Europa, incl. groene kaart. Er is een standaard eigen risico van 1000 euro, deze kan niet worden afgekocht.

Het is niet toegestaan wheelies te maken en bruusk te remmen.  Bij schade ontstaan bij rijden op een dijk of het maken van een wheelie geldt een dubbel eigen risico!
Het is niet toegestaan een burn-out te maken. Bij constatering hiervan telt een verschuldigd bedrag van minimaal 500 euro, afhankelijk van de schade. Er mag alleen op de verharde openbare weg gereden worden.

Door de verzekering is het niet toegestaan te rijden op een afgesloten circuit.

Bij het alleen laten van de motor moet deze te allen tijde op het stuurslot staan en op slot gezet zijn met het bijgeleverde ART- goedgekeurde slot, tussen 23.00 uur en 7.00 uur moet de motor in een goed afgesloten ruimte op slot gestald worden, dan wel aan een vast object of met 2 motoren aan elkaar op slot staan.

Aansprakelijkheid.
de huurder is in het geval van schade altijd aansprakelijk voor het geleden eigen risico, ook wanneer deze schade niet aan de motor zichtbaar is.
Bij schade kan de huurder geen aanspraak maken op de beschadigde onderdelen.
de huurder is aansprakelijk voor de motor tot dat deze inclusief papieren afgeleverd is bij HMI.
in geval van schade is de huurder altijd aansprakelijk voor het eigen risico per schade geval. Bij meerdere ongevallen tijdens de huurperiode is het dus mogelijk dat de huurder meerdere malen het eigenrisico moet betalen. In geval van schade dient de huurder bij het inleveren van de motorfiets het eigen risico bedrag volledig af te rekenen.
is er sprake van een schuldige tegenpartij dan wordt de schade daar op verhaald. Het op de tegenpartij verhaalde bedrag wordt na ontvangst door HMI verrekend met de huurder.

Het eigen risico telt naast de materiele schade ook voor de geleden bedrijfsschade.

HMI behoudt kopieën van rijbewijs en andere legitimatie t.b.v. eventuele overtredingen etc.

Algemene voorwaarden.
de huurder controleert voor vertrekzelf de motor op brandstof en/of schade en tekent voor de conditie.

De motor dient te worden afgeleverd met een volle tank. Gebeurt dit niet dan wordt er een bedrag van 35 euro in rekening gebracht.
bij te laat retourneren van de motor wordt 15 euro per uur in rekening gebracht; laat een volgende huurder niet wachten!

Tarieven.
Voor de actuele huurprijzen kunt u kijken op de site onder verhuur.
de tarieven zijn inclusief BTW, WA-verzekering, exclusief brandstof en exclusief huur van kleding en of helm of andere accessoires.
Het aantal vrije kilometers is 100 per dag. Daarna volgt een toeslag van 0,20 euro per kilometer.

Het eigen risico bedraagt 1000 euro.
-De motor dient op dinsdag voor 9.00 geretourneerd te zijn.

Eigen tanktassen en/of tassensets of koffers mogen niet worden gebruikt op de motor zonder toestemming van HMI.Het is mogelijk koffers te huren bij HMI.
Deze artikelen vallen niet onder de dekking van de verzekering. Bij verlies, diefstal of beschadiging wordt de nieuwprijs in rekening gebracht.

Annulering.
Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor de overeen gekomen huurdatum wordt de betalingsplicht 25% van de te verwachten rekening.
Bij annulering 2 dagen voor de overeen gekomen huurdatum verplicht de huurder zich tot 50% van de te verwachten rekening te betalen.
Bij annulering 1 dag voor of op de overeengekomen huurdatum zelf is de huurder verplicht de te verwachten rekening te betalen ook bij annulering zonder berichtgeving verplicht de huurder zich altijd tot betaling van 100% van de te verwachten rekening.

Annulering kan per E-mail of persoonlijk bij HMI en dient altijd door HMI bevestigd te worden.

De huurder/bestuurder gaat onvoorwaardelijk akkoord met de huurvoorwaarden en tekent hiervoor.

De kilometerkabels zijn verzegeld, indien deze verbroken worden is HMI genoodzaakt om minimaal 1000 kilometers per dag aan de huurder inrekening te brengen en zo nodig de reparatie kosten en verzegelingskosten ook.

Bij schade en/of calamiteiten dient de huurder TEN ALLE TIJDEN DIRECT met HMI contact op te nemen.

Huurperiode.
De dag door de week: van 10.00 tot 10.00 volgende dag.
De dag huur zaterdag: zaterdag van 10.00 tot 17.00 .
Lang weekend: zaterdag 10.00 tot dinsdag 9.00.
Week is 7 x 24; 10.00 tot 10.00.
Midweek: dinsdag 10.00 tot vrijdag 16.00.

Eventuele andere combinaties indien mogelijk en in overleg.
Tijdens Pasen, Pinksteren en de TT verhuren we alleen voor de lang-weekend.
Het is ook mogelijk onze motoren voor een langere periode te huren.

Telefonische- en/of mondelinge misverstanden zijn altijd voor rekening van de huurder.

Wijzigingen voorbehouden.
HMI is niet aansprakelijk voor eventuele schrijf en /of type fouten.

HMI Italiaanse Motoren,
Dorpsstraat 280
9605PH Kiel-Windeweer
tel: +31 (0)598-623316
KVK Groningen; NL001553030B18
E-mail: info@HMIMOTO.nl